Msaken had drari b9aw fiya jayin idouzou test d lmkhazeniya lyouma f tiznit tgrisaw f lmasira hada hmam salam had sbah tlagit m3ahoum f dik lblasa m3a 9h d sbah