awwalan sokkan tamzmoute ai jama3at tamzmoute arbiya2 ta3rifon li mada li2annahom arbya2 hal yo39al anna mojtama3 mohammach bi alkifaya yorido mada taswiyat ho9o9ihi ayna alho9o hal dalika almarkaz yastahi99o an yakouna mostachfa hada min bab badal mayoutalibouna bi tar9yyat almarkaz watr9yyat otorihi o9simo anna ha2ola2 layso bacha sadi9oni li anani 9omto bidirasa hawla hada almawdo3 wajdto ana almas2ala laisat kama ta3lamon atahharoch ajinsi la 9ad tamma isti3arat hada al2ism li2ajl arrad i9tisadyya wa siyasiyya wassalam