ayna 9oloubo rahma alayssa insanan mitlouna ya asafah 3ala 3alam dinousauriyat al9awiy yudhisso da3ifa wa alghaniyo youf9iro almiskino ata3ajab fi hada al3alam ❓ ❓