hram 3lihoum ohram 3la hada dawla almoutakhalifa hal nahno fi difa algharbiya am fi ghaza 3ar 3la hada alhoukam insan 9ada hayatouho yajma3 wa yusalif akhirha ightisabouh fi hayatih fi amwalih hram wasalam alah i3awad lah maskin b9a fiya walah makayan hata chi had 3la ha9 ❓ ❓